O mnie

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Bezpośrednio po studiach pracowałam jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Następnie przez okres dwóch lat odbywałam aplikację adwokacką u jednego z najlepszych adwokatów w Słupsku. Ostatni rok aplikacji, zwieńczony zdanym egzaminem adwokackim, odbyłam we Wrocławiu. Swoją indywidualną kancelarię prowadzę w Olsztynie. Aktualnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Biegle posługuję się językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

Jestem autorką bloga o prawie fotografii - Prawy Profil

Zakres usług

Głównym założeniem kancelarii jest zapewnienie szeroko rozumianej i efektywnej pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Współczesny rynek prawny wymaga od adwokata nie tylko pozostawania na bieżąco wobec nieustannie zmieniających się przepisów prawa, lecz także różnorodnej ich znajomości w połączeniu z umiejętnością prawidłowej interpretacji, a następnie odpowiedniego zastosowania wobec problemu klienta. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie wszystkich podstawowych dziedzin prawa, jak prawo cywilne, karne czy rodzinne, lecz specjalizuje się w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej oraz ochronie dóbr osobistych.

Prawo Cywilne

 • wszelkie sprawy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie i inne z zakresu prawa rzeczowego,
 • sprawy dotyczące służebności,
 • sprawy o podział majątku.

Prawo Karne

 • sprawy o przestępstwa o charakterze stricte kryminalnym,
 • sprawy o przestępstwa drogowe,
 • sprawy o wykroczenia,
 • sprawy o przestępstwa gospodarcze,
 • sprawy karnoskarbowe.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Prawo Autorskie

 • sporządzanie, negocjowanie i analizowanie umów dotyczących praw autorskich majątkowych oraz praw pokrewnych,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych,
 • ochrona konkurencji,
 • prawo prasowe oraz prawo reklamy,
 • prawo własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe).

Prawo Administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo Pracy

 • sprawy o roszczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Prawo Rodzinne

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Karolina Sawicka
ul. Stare Miasto 29/32, lok. 3
10-026 Olsztyn

+48 889 010 608
kontakt@adw.olsztyn.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do godz. 15.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania, dogodnego dla klienta.

Mapa dojazdu