O mnie

Karolina Nowalska - adwokat Olsztyn - prawo autorskie

Nazywam się Karolina Nowalska i wykonuję zawód adwokata w pięknym mieście - Olsztynie. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim, a następnie odbyłam aplikację adwokacką w Słupsku oraz Wrocławiu.

W trakcie prowadzenia działalności ukierunkowałam się na specjalizację w zakresie prawa własności intelektualnej. Od kilku lat pomagam klientom w rozwiązywaniu zagadnień związanych z prawem autorskim, nieuczciwą konkurencją, a także tych związanych ze znakami towarowymi oraz patentami. Reprezentuję klientów przed sądami oraz Urzędem Patentowym.

Dla ugruntowania wiedzy praktycznej ukończyłam studia podyplomowe „Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym oraz studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” na Polskiej Akademii Nauk również z wynikiem bardzo dobrym.

Prowadzę szkolenia z prawa własności intelektualnej dla przedsiębiorców oraz z prawa autorskiego dla fotografów. Występuję na zaproszenie stowarzyszeń fotograficznych, parków naukowo - technologicznych, a także chętnie dzielę się wiedzą podczas wydarzeń charytatywnych.

Charakteryzują mnie głównie dwie cechy: ambicja i konsekwencja. Mam nadzieję, że jest to informacja, która bez wahania może zostać potwierdzona przez moich klientów oraz osoby bliskie. Ponadto jestem otwarta, pozytywnie nastawiona do życia i po prostu życzliwa.

Od 4 lat prowadzę bloga o prawie w fotografii: Prawy Profil. Sporządzam umowy o sesje zdjęciowe, regulaminy sklepów oraz polityki prywatności, a także doradzam w takich kwestiach jak ochrona wizerunku.

Zapewniam stałą obsługę prawną firm. Warunki obsługi dostosowuję pod potrzeby klienta - w zależności od wymaganego zaangażowania i ilości pracy.

Posiadam również uprawnienia mediatora. Dużą część sporów zakończyłam zawarciem ugody jako pełnomocnik, a od niedawna pomagam w osiągnięciu polubownego rozwiązania jako bezstronny mediator.

Opinie

Zakres usług

Głównym założeniem kancelarii jest zapewnienie szeroko rozumianej i efektywnej pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym. Współczesny rynek prawny wymaga od adwokata nie tylko pozostawania na bieżąco wobec nieustannie zmieniających się przepisów prawa, lecz także różnorodnej ich znajomości w połączeniu z umiejętnością prawidłowej interpretacji, a następnie odpowiedniego zastosowania wobec problemu klienta. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie wszystkich podstawowych dziedzin prawa, jak prawo cywilne, karne czy rodzinne, lecz specjalizuje się w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej oraz ochronie dóbr osobistych.

Prawo Cywilne

 • wszelkie sprawy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy gospodarcze,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie i inne z zakresu prawa rzeczowego,
 • sprawy dotyczące służebności,
 • sprawy o podział majątku.

Prawo Karne

 • sprawy o przestępstwa o charakterze stricte kryminalnym,
 • sprawy o przestępstwa drogowe,
 • sprawy o wykroczenia,
 • sprawy o przestępstwa gospodarcze,
 • sprawy karnoskarbowe.

Kancelaria udziela pomocy prawnej na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Prawo Autorskie

 • sporządzanie, negocjowanie i analizowanie umów dotyczących praw autorskich majątkowych oraz praw pokrewnych,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych,
 • ochrona konkurencji,
 • prawo prasowe oraz prawo reklamy,
 • prawo własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe).

Prawo Administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo Pracy

 • sprawy o roszczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

Prawo Rodzinne

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Karolina Nowalska
ul. Stare Miasto 29/32, lok. 3
10-026 Olsztyn

+48 889 010 608
kontakt@adw.olsztyn.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do godz. 15.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania, dogodnego dla klienta.

Mapa dojazdu